Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Informujemy, że kontynuowanie transakcji/założenia konta użytkownika wymagało będzie udostępnienia Twoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (email). Ponadto, w przypadku wybrania sposobu dostawy, polegającego na przesyłce listownej lub kurierskiej, wymagane będzie podanie adresu korespondencyjnego.

Jeśli nie zgadzasz się na udostępnienie Twoich danych osobowych wybierz PRZERWIJ (proces transakcji zostanie zakończony). Jeśli, po zapoznaniu się z tą informacją uznasz, że jest ona dla Ciebie jasna i zrozumiała i zdecydujesz się udostępnić nam Twoje dane osobowe wybierz KONTYNUUJ.

Administratorem Twoich danych osobowych, to jest podmiotem, któremu dane zostaną udostępnione i który będzie je przetwarzał, jest Bartłomiej Urjasz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GAJA z siedzibą: 32-828 Biadoliny Szlacheckie 228, NIP: 8732825371, REGON: 365001778.

Uzyskanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji czynności poprzedzających sprzedaż oferowanych towarów, w tym w procesie transakcji elektronicznej sprzedaży, a także w celu wykonania zawartej umowy sprzedaży oraz dostarczenia zakupionego towaru zgodnie z wybranym przez Ciebie sposobem doręczenia.

Jeśli wyrazisz na to zgodę będziemy mogli również przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, w szczególności w formie przesyłania na wskazany przez Ciebie adres email newslettera.

Nie przewidujemy profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.

Udostępnione przez Ciebie dane osobowe przekazywać będziemy oraz powierzać ich przetwarzanie podmiotom współpracującym, jednakże wyłącznie w celu zapewnienia sprawnej i nieprzerwanej działalności Olejarni Gaja oraz -sklepu, realizacji złożonego zamówienia lub w celu dokonania wysyłki newslettera. W szczególności będą to podmioty świadczące na rzecz HATTERIA.PL usługi: księgowe, pocztowe, kurierskie, hostingu strony internetowej oraz serwera poczty elektronicznej oraz obsługujące transakcje elektroniczne. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym HATTERIA.PL przekaże Twoje dane osobowe zawarty jest w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej www.olejarnia-gaja.pl

Ponadto Twoje dane osobowe przekazane mogą zostać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem ich przekazania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym możemy być zobowiązani do wykazania i udokumentowania złożonych zamówień oraz przedawnienia Twoich ewentualnych roszczeń majątkowych związanych ze złożeniem zamówienia, w związku z czym przewidywany okres przetwarzania Twoich danych osobowych nie powinien przekraczać dziesięciu lat.

W przypadku udostępnienia nam Twoich danych osobowych uprawniona(y) będziesz do żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do wskazanego przez Ciebie podmiotu. Ponadto przysługiwało Ci będzie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (tj. dla celów wysyłki newslettera), co spowoduje, że nie będziemy mogli Twoich danych osobowych przetwarzać do takich celów. Wszystkie powyższe uprawnienia będzie można wykonać przesyłając stosowną wiadomość elektroniczną pod adres email: sklep@olejarnia-gaja.pl

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, uprawniona/y będziesz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza informacja przygotowana została w celu zapewnienia, że udostępnione nam przez Ciebie dane osobowe podlegać będą ochronie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).