Odstąpienie od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący wszedł w posiadanie rzeczy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).


Klienci mogą skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przekazał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są koszty produktu,  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrócony towar. Zwrotu płatności dokonamy na podane przez Kupującego konto bankowe.


Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Klient powinien przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli Klient zwróci rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.